اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران با رویکرد چالش ها و فرصت ها
اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران با رویکرد چالش ها و فرصت ها

اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران با رویکرد چالش ها و فرصت ها

 

اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران با رویکرد چالش ها و فرصت ها در تاریخ 22 الی 24 آذرماه 1401 در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می گردد.

محورهای اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت

 • مدیریت نوآوری و توسعه محصولات جدید مورد نیاز صنعت نفت
 • تامین مالی نوآوری و توسعه فناوری در صنعت نفت
 • آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فناوری و نقش آن در توسعه پایدار صنعت نفت
 • آموزش در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری مرتبط با صنعت نفت
 • دیپلماسی فناوری و نوآوری در صنعت نفت
 • فرهنگ سازی نوآوری در صنعت نفت جهت زیست بوم محصولات دانش بنیان
 • شرکت های دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آنها در توسعه صنعت نفت
 • اولویت های پژوهشی وسیاستگذاری حمایت از شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت
 • مدیریت همکاری های راهبردی وانتقال فناورانه محصولات مورد نیاز صنعت نفت از شرکت های دانش بنیان
 • شرکت های دانش بنیان و رویکرد های اجرایی آن (مدل، موانع و محدودیت ها، عملکرد و نحوه گسترش ….)
 • شیوه های همکاری دانشگاه ها، مراکز پژوهشی ، مراکز رشد؛ پارک های علم فناری و شرکت های دانش بنیان در توسعه کارآفرینی
 • ارائه الگوی مفهومی مدیریت دانش برای شرکت های دانش بنیان
 • راهکارها و چالش های تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان
 • نقش عوامل کارآفرینانه در توسعه شرکت های دانش بنیان مورد نیاز صنعت نفت
 • شیوه های همکاری بانکها در تامین مالی محصولات شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت
 • شیوه های همکاری شرکتهای بیمه در کاهش ریسک محصولات شرکتهای دانش بنیان
 • چالش ها و فرصتها شرکت های دانش بنیان در بورس
 • شیوه های همکاری مناطق آزاد برای شرکت های دانش بنیان جهت انتقال محصولات از خارج به داخل یا برعکس
 • شیوه های همکاری شرکتهای صنعتی در فرایند محصولات شرکتهای دانش بنیان
 • شیوه های همکاری شرکتهای دانش بنیان در انتقال مهارت به صنعت نفت
 • نقش اقتصاد، سیاست و بومی گرایی در توسعه شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت
 • مدیریت مالکیت محصولات شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت

 

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایتpetrotechconference.ir   مراجعه فرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *