انجمن نفت ایران
اهداف، وظایف و اختیارات

اهداف، وظایف و اختیارات

*مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با صنعت نفت

*ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “انجمن” از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه

*انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی و اجرایی مرتبط با وظایف “انجمن”

*ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء و تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک

*مشارکت در تدوین استانداردها برای اجرای پروژه های بالادستی و پایین دستی در صنعت نفت و فهرست بها (برآورد قیمت) آنها و اجرای سیستم یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت برای تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت

*برگزاری و یا حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء، برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات و کتب حرفه ای و انتشار نشریات و مجلات تخصصی صنعت نفت

*کوشش برای رفع اختلافات فی مابین اعضاء با هم و فی مابین اعضاء و سازمان های دولتی مرتبط با صنعت نفت و پذیرش حکمیت توسط انجمن در صورت توافق طرفین دعوا.

*همکاری، هماهنگی و مشاوره در اجرای برنامه ها و سیاست های وزارت نفت و شرکت های تابعه و ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش آن دسته از وظایف اجرایی دولت که در اجرای قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و دیگر قوانین مربوط به “انجمن” تفویض می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارائه گزارش عملکرد به دستگاه های مربوطه

*صیانت از حقوق مادی و معنوی اعضاء، حمایت از منافع مشترک اعضاء و تشویق برای انجام رقابت های سالم آن ها با یکدیگر

*اثرگذاری و هم فکری بر روی سیاست های عمومی وزارت نفت در جهت صیانت و حفاظت از محیط زیست

*مذاکره و همکاری با نهادهای قانون گذاری و اجرایی برای به اجرا درآوردن طرح های پیشنهادی انجمن براساس تحقیقات علمی، تجزیه و تحلیل حقوقی و مطالعات اقتصادی و فنی

*کمک در زمینه تدوین قوانین، آیین نامه های اجرایی، مقررات و یا اصلاح آن ها و بخشنامه ها و رویه های اجرایی در قوای سه گانه و کلیه نهادهای تصمیم ساز، تصمیم گیر و اتاق های فکر مرتبط با صنعت نفت

*شناخت توانمندی های تشکل های عضو و برنامه ریزی برای به روز رسانی اطلاعات مربوط به آن

*برنامه ریزی و اقدام جهت افزایش توانمندی های شرکت های داخلی

*اعطای جایزه سالیانه به فعالان حوزه نفت، گاز و پتروشیمی براساس آیین نامه مربوطه