انجمن نفت ایران
اخبار

اخبار

هشتمین دوره کنگره راهبردی  و نمایشگاه نفت و نیرو

هشتمین دوره کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو در تاریخ 9 و 10 اسفند سال جاری برگزار می گردد.

تفاهم نامه همکاری انجمن نفت ایران و انجمن ژئومکانیک نفت ایران

انجمن نفت ایران و انجمن ژئو مکانیک نفت ایران در روز شنبه مورخ 1401/11/01 تفاهم نامه همکاری با موضوع همکاری در زمینه های علمی، آموزشی، پژوهشی، توسعه دو انجمن و رشته های علمی مرتبط و رفع چالش‌های صنعت نفت به امضا رساندند.

اطلاعیه شماره 3 انتخابات نماینده اعضای حقیقی در هیئت مدیره انجمن نفت ایران

انتخابات نماینده اعضای حقیقی در هیئت مدیره انجمن نفت ایران، در روز شنبه مورخ 17/10/1401 از میان اعضایی که حق عضویت انجمن نفت ایران را تا تاریخ برگزاری انتخابات پرداخت نمودند برگزار گردید.

اطلاعیه شماره 2 انتخابات نماینده اعضای حقیقی در هیئت مدیره انجمن نفت ایران

پیرو برگزاری انتخابات نماینده اعضای حقیقی در هیئت مدیره انجمن نفت ایران،  طبق اساسنامه صلاحیت کلیه نامزدها در وزارت نفت مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و اعضای ذیل به عنوان نامزدهای نهایی توسط وزارت نفت معرفی گردیدند