انجمن نفت ایران

انجمن نفت ایران

اخبار

اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران با رویکرد چالش ها و فرصت ها

اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران با رویکرد چالش ها و فرصت ها در تاریخ 22 الی 24 آذرماه 1401 در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می گردد.

اطلاعیه شماره 1 انتخابات نماینده اعضای حقیقی در هیئت مدیره انجمن نفت ایران

پیرو برگزاری انتخابات نماینده اعضای حقیقی در هیئت مدیره انجمن نفت ایران طبق اساسنامه جدید، درصورت تمایل به شرکت در انتخابات لطفاً نسبت به پرداخت حق عضویت  یک ساله، اقدام فرمایید.

سخنرانی آقای عمادی، دبیر کل انجمن نفت ایران، در رویداد هم اندیشی شرکت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با انجمن های علمی تخصصی بالادستی نفت و گاز

دکتر عمادی، دبیر کل انجمن نفت ایران، در روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25 به ارائه سخنرانی در رویداد هم اندیشی شرکت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با انجمن های علمی تخصصی بالادستی نفت و گاز پرداختند. 

همایش دانش بنیان