021-88717278 info@ipi.ir
خیابان استاد مطهری، نبش کوچه عبادی، 315 قدیم - 307 جدید تهران، انجمن نفت ایران

گزارش های تحلیلی

NEW AND BETTER

COMMERCIAL EQIPMENT

http://ipi.ir/wp-content/uploads/2016/11/Depositphotos_42192113_original-570x380.jpg

یکی از اصلی ترین اهداف انجمن نفت ایران، تمرکز بر ارائه پزارشات مستند فصلی از روند تغییرات در صنعت نفت و  گاز می باشد. مهمترین ویژگی های این گزارشات عبارتند از:

  • گزارش های دقیق
  • تمرکز بر حوزه های چالش برانگیز صنعت
  • کاربردی بودن موارد
  • تهیه گزارشات از سوی کارشناسان حرفه ای

مهمترین ویژگی گزارشات آن است که تیمی از متخصصین صنعتی برای استفاده گزارشات توسط افراد حاضر در صنعت نفت نسبت به تهیه آن اقدام نموده اند.

طراحی و توسعه و سئوی سایت توسط شرکت طراحی سایت های وبکس