عضویت انجمن نفت ایران


مزایای عضویت

  • علاوه بر عضویت در بزرگترین خانواده متخصصین و کارفرمایان نفتی ایران، مزایای دیگری نیز در انتظار اعضای انجمن است.
  • اعضای انجمن می توانند در نمایشگاه های بین المللی در پاویون های انجمن نفت ایران با هزینه کمتر و یا رایگان شرکت کنند.
  • اعضای انجمن در سمینار های برگزار شده با هزینه کمتری شرکت می کنند.
  • اعضای انجمن می توانند ار فرصت های کاری مشاوره ای و یا پروژه ای مرتبط با صنعت نفت آگاه شوند.
  • اعضای انجمن می توانند با تخفیف و یا رایگان در دوره های برگزار شده شرکت کنند.
  • گزارشات تفصیلی انجمن نفت ایران را به راحتی دانلود کنید.

عضویت

ثبت نام اولیه