اخبار

2020-01-04

بحث و بررسی پیمان های بهره برداری و تعمیرات

انجمن نفت ایران میزبان جلسات کارشناسی به منظور بررسی و اصلاح الگوی قراردادهای بهره برداری، تعمیرات و نگهداری (O&M) می باشد. این جلسات در روزهای شنبه […]
ثبت نام اعضای حقیقی