مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت گفت: باید به شرکت‌های ایرانی در ساخت تجهیزات صنعت نفت میدان داد و در این حال، شرکت‌های داخلی هم توان ادامه مطلب میدان دادن به سازندگان تجهیزات صنعت نفت